Nederlands English

De sectie CTC is opgericht op 7 december 2017 in Veldhoven tijdens CHAINS

Tijdens het CHAINS-symposium van 7 december 2017 is de KNCV-sectie Computationele & Theoretische Chemie (CTC) opgericht. Iedereen met een interesse in dit vakgebied is van harte uitgenodigd om de sectie te versterken.

De sectie CTC houdt zich bezig met het bevorderen van de kennis van Computationele en Theoretische Chemie in brede zin en de bevordering van de professionele en algemene belangen van Computationele en Theoretische Chemici in Nederland. De reikwijdte strekt zich uit van theoretici in kwantumtheorie en simulatie tot experimentalisten met interesse in theorie en modelberekeningen. Dit omvat de ontwikkeling van methoden en software, de ontwikkeling van een theoretisch kader en modellen van chemische verschijnselen, evenals relevante ontwikkelingen in de informatica. Hoewel de kern duidelijk in de chemie is, wil de sectie inclusief zijn tegenover iedereen die geïnteresseerd is in aangrenzende natuurwetenschappen, zoals natuurkunde en biologie.

De sectie CTC streeft haar doelstellingen na door het organiseren van vergaderingen, symposia, het opzetten van taskforces, het onderhouden van contacten met gelijkgestemde groepen in binnen- en buitenland en het uitreiken van een prijs.

Voor het lidmaatschap wordt een bijdrage gevraagd van €10 voor KNCV-leden en €25 voor niet-KNCV leden. Ben je nog geen 24, dan is lidmaatschap van de sectie gratis.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de sectie, wacht dan niet langer en word meteen lid.